Rejestr połowu ryb - instrukcja.


Instrukcja do rejestru połowu ryb 2010 PZW. Okręg Piotrków Tryb. Instrukcja do rejestrów połowów wędkarskich 2010 Po przybyciu na łowisko - wędkarz obowiązany jest do wypełnienia rubryki - data i symbol łowiska. Czynność tę należy wykonać przed rozpoczęciem wędkowania. Po złowieniu ryb wymienionych w rejestrze należy wpisać: - symbol gatunku - ilość sztuk - długość w cm średnią dla każdego gatunku Rubrykę „ kg „ dotyczącą wagi ryb wymienionych w pkt. 2 można wypełnić po opuszczeniu łowiska ( po dokładnym zważeniu). Gatunki ryb nie wymienione w rejestrze wpisujemy pod symbolem - Z - inne. Wędkarz, który nie zabiera złowionych ryb ( wpuszcza je do wody ) - nie wpisuje ich w rejestr. Ryby złowione w zawodach innych niż na żywej rybie należy obowiązkowo wpisać w rejestr. Na ostatniej stronie prosimy o wpisanie swoich uwag dot. łowiska, zagrożeń kłusownictwem i zanieczyszczeniami oraz informacji o rybach odłowionych i wypuszczonych z wykazu gatunków oznaczonych gwiazdkami w dziale Symbole Gatunków Ryb i wymiary ochronne. Rejestr opatrzony nazwiskiem i imieniem oraz numerem koła i karty wędkarskiej należy obowiązkowo zdać w macierzystym kole przy opłacaniu składek na rok następny . Obowiązek rejestrowania połowów wędkarskich na wodach PZW wprowadzony jest na podstawie uchwały XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW i obowiązuje wszystkich wędkujących. Brak przy sobie rejestru połowów lub nie wpisanie danych jak w pkt. 1 niniejszej instrukcji, a także dwukrotne nie wpisanie do rejestru daty rozpoczęcia wędkowania i symbolu łowiska - spowoduje wyproszenie z łowiska i przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego. UWAGA! Rejestr połowów nie jest dokumentem upoważniającym do połowu ryb na danym łowisku, ale jest dokumentem obowiązkowym na łowiskach PZW. Przepraszamy za wynikłe utrudnienia związane z prowadzeniem rejestru połowów, lecz uzyskane tą drogą dane są niezbędne do prowadzenia gospodarki rybacko - wędkarskiej zgodnie z operatami rybackimi. Za rzetelne dane uprzejmie dziękujemy. SYMBOLE GATUNKÓW RYB i wymiary ochronne Symbol wymiar ochronny Amur - A - Boleń - Bol do 4O cm Brzana* - B do 4O cm Jaź - J do 25 cm Certa* - C do 3O cm Karaś złocisty - Kz - Karp - K do 35 cm ( uchwała Okręgu Piotrków Tryb.) Leszcz - L - Lin - Li do 25 cm Lipień* - Lip do 30 cm Okoń - O do 15 cm ( uchwała Okręgu Piotrków Tryb.) Płoć - P - Pstrąg potokowy* - PP do 3O cm Pstrąg tęczowy - PT - Sandacz - S do 5O cm ( uchwała Okręgu Piotrków Tryb. ) Szczupak - Sz do 5O cm ( uchwała Okręgu Piotrków Tryb. ) Sum - Sv do 7O cm Świnka* - Sw do 25 cm Węgorz* - W do 4O cm Wzdręga - Wz do 15 cm Miętus* - M do 3O cm Krąp - Krp - Troć* - Tr do 35 cm Jelec* - Jel do 15 cm Kleń* - Kl do 25 cm Inne - Z - 2 - Okresy ochronne zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb. W czasie zawodów wędkarskich obowiązują przepisy APRyb i Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW SYMBOLE ŁOWISK OKRĘGU PZW W PIOTRKOWIE TRYB. Zbiorniki ZS - Zalew Sulejowski ZC - Zbiornik Cieszanowie MM - Miedzna Murowana ZB - Zbiornik Bugaj ZW - Zbiornik Wawrzkowizna ZPT - Zbiornik Patyki S.A. - Stawy Alejny i Młyński SS - Staw w Spale Fr. - Zbiornik Fryszerka SŁ - Zbiornik Słok ZK - Zbiornik Kotliny ZDrz - Zbiornik Drzewica STS - Starorzecza Szczerców ST.Kuź. - Stara Kuźnica Drut. - Drutarnia ST.Mł. - Stary Młyn G.Mł. - Górny Młyn Szabl. - Szabelnia Piła - Piła Brow I i II - Browary I i II Kodr. - Kodrąb Łowisko Specjalne - obowiązuje dodatkowa opłata Rzeki 1. RW 1 - Rzeka Widawka od źródeł do miejsc. Zagrodniki wraz z dopływami oprócz zbiorników. 2. RG 1 - Rzeka Grabia od źródeł do miejsc. Jamborek wraz z dopływami. 3. RP 2 - Rzeka Pilica od ujścia rzeki Czarna Włoszczowska do ujścia rzeki Czarna Konecka wraz z dopływami z wyłączeniem rzeki Czarnej Włoszczowskiej. 4. RP 3 - Rzeka Pilica od ujścia rzeki Czarnej Koneckiej do czoła zbiornika Sulejowskiego z wyłączeniem rzeki Czarnej Koneckiej, Luciąży i zbiornika Sulejowskiego. 5. RP 4 - Rzeka Pilica od czoła zapory zbiornika Sulejowskiego do ujścia rzeki Drzewiczki wraz ze zbiornikiem „Świrca Dół" w Nowym Mieście oraz dopływy i starorzecza z wyłączeniem rzeki Wolbórki. 6. RWL - Rzeka Wolbórka od źródeł do jej ujścia do rzeki Pilicy wraz z rzeką Bieliną i innymi dopływami oprócz zbiorników. 7. RL - Rzeka Luciąża od źródeł do jej ujścia do zbiornika Sulejowskiego wraz ze starorzeczami i dopływami oprócz zbiorników. 8. RD - Rzeka Drzewiczka od źródeł do jej ujścia do rzeki Pilicy wraz z rzeką Wąglanką od źródeł do jej ujścia i innymi dopływami oprócz zbiorników. Pozostałe zbiorniki 1. ZPrz. - Zbiornik Przedbórz 2. ZOp. - Zbiornik Opoczno 4. Gręb. - Staw Grębociny - łowisko wyłącznie dla członków Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. 5. Z - Inne wody - 3 - INFORMACJA Zarządu Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. dot. wprowadzonych ograniczeń połowu ryb na wodach Okręgu Obwód rybacki nr 4 rzeki Pilicy - zakaz połowu ryb ze środków pływających na rzece Pilicy na odcinku pomiędzy tamą Zalewu Sulejowskiego a ścianką Larsenu - zakaz połowu ryb - 200 m w dół rzeki od zapory czołowej Zalewu Sulejowskiego oraz 50 m w górę od niej - na obrębie ochronnym „Lodowiec" obowiązuje zakaz połowu ryb od 1.XI do 31.III każdego roku Zbiornik Spała - na zbiorniku Spała wędkowanie wyłącznie metodą spławikową ( ciężarek wyważa spławik ) oraz metodą spinningową - obowiązuje dobowy limit połowu - 2 karpie lub 1 karp i 1 amur łącznie, pozostałe gatunki ryb zgodnie z regulaminem APRyb PZW. Obwód rybacki nr 1 rzeki Luciąży - obręb ochronny na rzece Luciąży w miejsc. Kłudzice gm. Sulejów od jazu piętrzącego - 50 m w górę rzeki i -50 m w dół rzeki Luciąży Zbiornik Bugaj - kąpielisko nie wchodzi w skład obwodu i nie jest integralną częścią zbiornika Bugaj Obwód rybacki nr 1 rzeki Widawki Zbiornik Słok - łowisko wyłączone z porozumień międzyokręgowych - na łowisku wolno wędkować wędkarzom, którzy uiścili składkę okręgową Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. Zbiornik Wawrzkowizna - zakaz połowu ryb z wyspy i pomostu koło wypożyczalni sprzętu - obowiązuje limit dobowy karpia i lina do trzech sztuk łącznie Rzeka Widawka - na odcinku rzeki Widawki od miejsc. Żar do miejsc. Lubośnia wraz z dopływem Struga Aleksandrowska obowiązuje: a) zakaz stosowania przynęt zwierzęcych oraz żywej i martwej rybki - łowisko ryb łososiowatych b) połów ryb wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne - w dniach 15.04. - 15. 05. każdego roku do odwołania obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na kanale betonowym : a) od pierwszego mostu przed zbiornikiem Słok k/ wsi Stefanowizna do zbiornika Słok włącznie z tzw. „PORTKAMI" b) od zapory k/młyna w Słoku na całym kanale betonowym do zbiornika Wawrzkowizna i dalej 100 m w głąb zbiornika na całym obszarze wynurzonej roślinności - tarlisko ryb Rzeka Pilsia - na odcinku rzeki Pilsi od zbiornika Patyki do ujścia do rzeki Widawki obowiązuje: a) wymiar ochronny szczupaka do - 45 cm / zgodny z RAPR / b) zakaz używania przynęt roślinnych i zwierzęcych - wędkowanie wyłącznie na spinning i sztuczną muchę c) zakaz wędkowania w granicach wyznaczonych i oznakowanych stref tarliskowych Zbiornik Patyki - zakaz wędkowania z użyciem sprężyny i innych zanęcaczy - wędkowanie dozwolone na spławik ( ciężarek musi wyważać spławik) i spinning -obowiązuje limit dobowy połowu karpia - 2 szt. - obowiązuje zakaz połowu ryb z mola spacerowego Obwód rybacki nr 1 rzeki Wolbórki Zbiornik Kotliny - opiekunem jest koło w Brójcach Okręg Łódź - zakaz biwakowania nad zbiornikiem - zakaz spinningowania od 1.01.- 30. 04. każdego roku -zakaz łowienia z wyspy - zakaz kąpieli w zbiorniku - zakaz wędkowania - strefa ochronna - 50 m od ujścia rzeki Miazgi w głąb zbiornika - limit dobowy połowu karpia - 2 szt. - zakaz wędkowania z środków pływających Zbiornik Alejny i Młyński - zakaz wędkowania przy użyciu sprężyny - obowiązuje limit dobowy połowu karpia - 2 szt. - 4 - Obwód rybacki nr 1 rzeki Drzewiczki Zbiornik Miedzna Murowana - zakaz połowu ryb z wysp tzw. ptasich i przebywania na tych wyspach Zbiornik Drzewica - opiekunem jest koło nr 3 w Drzewicy Okręg Radom - zakaz połowu ryb ze środków pływających - obowiązuje limit dobowy połowu: karpia - 2 szt. Zbiorniki: Stara Kuźnica, Drutarnia, Stary Młyn - obwód rzeki Drzewiczki - zakaz połowu ryb ze środków pływających - zakaz wędkowania z użyciem sprężyny i innych zanęcaczy oraz ciężarka dennego / ciężarek musi wyważać spławik/ Rzeka Brzuśnia - dopływ rzeki Drzewiczki - na całej długości obowiązuje łowienie ryb na przynęty sztuczne - łowisko ryb łososiowatych Ponadto Zarząd Okręgu wprowadził na wodach Okręgu: - na wodach Okręgu obowiązuje zakaz wywozu przynęt - na wodach Okręgu obowiązuje od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku zakaz wędkowania metodą „na żywca i na martwą rybkę" Wymienione w informacji ograniczenia wprowadzone zostały na podstawie uchwał Zarządu Okręgu i obowiązują do czasu odwołania Lokalnie mogą obowiązywać inne jeszcze ograniczenia np: po zarybieniach danego łowiska itp. - lecz musi to być uzgodnione z Zarządem Okręgu i umieszczone na tablicach w obrębie danego łowiska, na którym ograniczenia obowiązują. UWAGA ! W roku 2010 zezwala się na wędkowanie ze środków pływających wyłącznie na zbiornikach wodnych: 1. Zalew Sulejowski 2. Miedzna Murowana 3. Cieszanowice 4. Bugaj 5. Na zbiorniku Słok ze środków pływających mogą wędkować wyłącznie członkowie Okręgu Piotrków Tryb. / wędkowanie wyłącznie od świtu do zmierzchu / Połów ryb ze środków pływających dozwolony jest po uiszczeniu stosownej składki okręgowej : (pełnej, uzupełniającej lub okresowej). W czasie wędkowania ze środków pływających obowiązuje następujący regulamin; a) używanie silników spalinowych wyłącznie za zgodą właściciela wody b) posiadanie na środku pływającym wymaganej przepisami ilości środków ratunkowych c) podczas wędkowania od zmierzchu do świtu wędkujący jest zobowiązany do oświetlenia środka pływającego zgodnie z przepisami Ministra Żeglugi - światło białe topowe widoczne w kącie 360 stopni d) zezwala się na wędkowanie ze środków pływających posiadających aktualne znaki identyfikacyjne e) zezwala się na wędkowanie w okresie od 15 maja 2010r. do 31 grudnia 2010r. f) zezwala się na wędkowanie od świtu do zmierzchu. W m - cach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień - przez całą dobę g) przy wędkowaniu metodą trolingową obowiązują zasady metody spinningowej Telefony Zarządu Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. ul. Karolinowska 19, 97 - 300 Piotrków Tryb. - Biuro Zarządu Okręgu - (044) 646 - 43 - 45 w godzinach pracy 7.30 - 15.30 - Wiceprezes d/ s ochrony i zagospodarowania wód - 0 - 607 - 160 - 825 całą dobę - Straż Ochrony Wód PZW - 0 - 601 - 918 - 67 3 całą dobę - Państwowa Straż Rybacka - 0 - 660 - 472 - 729 całą dobę - Biuro Zarządu Okręgu PZW w Łodzi - (042) 631 - 92 - 07 w godzinach pracy 8.00 - 15.00 Obwody Rybackie i Wody Podlegające Obowiązkowej Rejestracji Połowów w Okręgu PZW w Łodzi Obwód rybacki rzeki Bzura nr 1 RB I - rzeka Bzura od źródeł do ujścia do rzeki Ochnia SZg - staw miejski w Zgierzu S Ar - staw w m. Arturówek Obwód rybacki rzeki Moszczenica nr 1 RMo I - rzeka Moszczenica od źródeł do ujścia RMA - rzeka Malina od źródeł do ujścia ZStr - zbiornik w m. Stryków - W Obwód rybacki rzeki Ner nr 1 RN I - rzeka Ner od źródeł do mostu w m. Lutomiersk SPrz - staw Przędzalniana SMł - staw Młynek Sos - osadnik przy stawach Stefańskiego ZKrz - Stawy Krzywię - W Sko - staw Konstantynów przy cmentarzu - W SMon - staw „Montoprzem" - Talar - W Stal - staw w Talarze - prawa strona - W CW - cegielnia Wymysłów - W Zsko - zbiornik Skoszewy Nowe - W Ograniczenia w stosunku do regulaminu APR - informacje znajdują się na tablicach informacyjnych nad w/w wodami. „ - W „ - zbiorniki wyłączone z porozumień międzyokręgowych Podano -za Polskim Związkiem Wędkarskim.